hunn
duerchgemaach
duerchgemaacht
transitiv
1
durchmachen durchleben
traverser vivre une épreuve, une période difficile
to go through to get through a bad time
passar por viver uma provação, um período difícil
mir hunn eng schlëmm Zäit duerchgemaach
2
d'Nuecht duerchmaachen
die Nacht durchmachen die Nach durcharbeiten, durchfeiern
travailler toute la nuit faire la fête toute la nuit
to work through the night to party non-stop
fazer uma noitada a trabalhar, a divertir-se
ech hunn d' Nuecht 1 missen duerchmaachen , 1 fir mat menger Aarbecht fäerdeg ze ginn
si hunn d' Nuecht 1 duerchgemaach an sech gutt ameséiert