hunn
duerchgeschnidden
transitiv
durchschneiden durchtrennen
couper sectionner
to cut (through)
cortar seccionar
d' Hiewan 1 huet d' Nuebelschnouer 1 duerchgeschnidden
bei der Aweiung huet d' Ministesch 1 d' Band 1 duerchgeschnidden