hunn
duergeluecht
transitiv
darlegen
exposer décrire en détail
to explain to expound
expor descrever em pormenor
de Riedner huet d' Problematik 1 mat klore Wierder duergeluecht
exposéieren
duerleeën
exposéieren