kee Pluriel
Dyskalkulie
dyscalculie
dyscalculia
discalculia
bei menger Schwëster ass an der Schoul ganz fréi Dyskalkulie festgestallt ginn