eben genau, gerade
justement à plus forte raison
exactly right
justamente exatamente, precisamente
eeben , 1 si konnten dat net wëssen, also kanns de hinnen och näischt virgeheien!