kee Pluriel
Eigenständigkeit
autonomie indépendance
independence autonomy
autonomia independência
d' Eegestännegkeet 1 vun der Universitéit ass duerch e Reglement definéiert ginn
mäi Monni war nach ëmmer stolz op seng Eegestännegkeet als Fräiberuffler
Autonomie
Eegestännegkeet
Autonomie