Eemeren
Eemere
Eimer
seau
bucket
balde
et deet mer leed, ech hunn aus Versinn däin Eemer ëmgehäit
op der Spillplaz schëppen d' Kanner 1 mat Begeeschterung Sand an hir Eemeren
EGS et reent ewéi mat Eemeren (geschott) et reent ganz vill
EGS ech hu mech op mäi Brëll gesat, elo ass en am Eemer ech hu mech op mäi Brëll gesat, elo ass e futti