einundneunzig
quatre-vingt-onze
ninety-one
noventa e um
an der Urgence goufen haut eenannonzeg Patiente behandelt
91
number
eenannonzeg
91