eins
un sert à compter, à numéroter, à calculer
one
um serve para contar, para numerar, para calcular
eent , 1 zwee, dräi, lass!
Dir kënnt Äre Virement am Guichet (Nummer) eent ofginn
eent plus eent gëtt zwee
1
eent
1