einzig
seul unique
only single
único um só
dat war déi eenzeg Kéier, datt mir esou eppes passéiert ass!
et war keng eenzeg Wollek um Himmel
meng net, du wiers deen Eenzegen , 1 deen op déi Iddi komm ass!
ech war eenzegt Kand ech hat keng Geschwëster