Eepen
Eepe
Eepossen
Eeposse
1
Epos erzählende Textform
épopée forme poètique
epopeia forma poética
dësen Eepos erzielt vun de groussen Exploite vun Helden a Gëtter
2
Epos Gattung
épopée genre littéraire
epopeia género literário
dëse Literaturwëssenschaftler ass en Expert vum klasseschen Eepos
Epik
2
Eepos
Epik