1
ernst nachdenklich
sérieux réfléchi, grave
serious solemn, thoughtful seriously
sério sisudo, grave
dee Riichter ass en eeschte Mënsch
kuck net esou eescht dran!
seriö
2
ernst ernsthaft
sérieux honnête franc sérieusement
serious honest, not joking seriously
sério sincero seriamente, a sério
mir mussen en eescht Wuert mat eise Kanner schwätzen!
ech weess net, ob et mengem Frënd eescht gemengt ass
seriö
3
eescht huelen
ernst nehmen
prendre au sérieux
to take seriously
levar a sério
de Vendeur huet meng Bedenken net eescht geholl
dee Kärel kanns de net eescht huelen!
seriö
4
ernst bedenklich
sérieux préoccupant
serious worrying
sério preocupante seriamente
d' Doktesch 1 huet dem Patient net verstoppt, wéi eescht seng Krankheet wier
seriö
1
eescht
seriö
2
eescht
seriö
3
eescht huelen
seriö
4
eescht
seriö