Eeterflechten
Eeterflechte
Eiterflechte Impetigo
impétigo
impetigo
impetigo
Staphylocoquen oder Streptocoquë si verantwortlech fir déi héich ustiechend Eeterflecht
Impetigo
Eeterflecht
Impetigo