kee Pluriel
Öffentlichkeit Allgemeinheit
public grand public
public general public
público grande público
d' Ëffentlechkeet 1 ass ni eppes iwwer déi lusch Affär gewuer ginn
ech behaapten dat an aller Ëffentlechkeet ech soen dat virun alle Leit
mir hu wëlles, mat där Informatioun an d' Ëffentlechkeet 1 ze goen mir hu wëlles, déi Informatioun public ze maachen
Public