Efforten
Efforte
Anstrengung
effort
effort
esforço
no hirem Effort hunn d' Wanderer 1 op enger Terrass gerascht
d' Realisatioun 1 vun der Ausstellung ass mat villen Efforte verbonnen
EGS d' Gemeng 1 kéint hei e klengen Effort maachen d' Gemeng 1 kéint hei e wéineg Sue bäileeën
Beméiung