Eileseechen
Eileseeche
EGS
Muckefuck Blümchenkaffee
jus de chaussettes
gnat's piss dishwater
água de castanhas cafedório
déi Eileseech ass net ze drénken!
Muckefuck
Schlutchen
Spullwaasser
EGS
Eileseech
Muckefuck
Schlutchen
Spullwaasser