(d')éinescht / (elo) éinescht
vorhin
tout à l'heure récemment
just (now) earlier
há bocado
hei kënnt den Här, vun deem ech der d' éinescht 1 geschwat hunn
wéi ech (elo) éinescht bei der laanschtkoum, waars de net doheem
virdrun
(d')éinescht / (elo) éinescht
virdrun