Eisekuchen
Eisekuche
Waffel
gaufre pâtisserie
waffle cake
gofre
op der Kiermes leeschten ech mer ëmmer en Eisekuch mat Schlagsan an Äerdbier