kee Pluriel
Ewigkeit ewige Dauer
éternité durée éternelle
eternity infinite time
eternidade duração eterna
dës Bréck gouf fir d' Éiwegkeet 1 gebaut
duerch seng Entdeckung ass de Physiker an all Éiwegkeet bekannt
EGS d' Gäscht 1 hunn eng Éiwegkeet op d' Iesse 1 gewaart d' Gäscht 1 hu ganz laang op d' Iesse 1 gewaart