1
lauter nichts als
rien que
nothing but just
apenas
um Fest waren elauter Leit, déi sech net kannt hunn
2
lauter viel
beaucoup de
a lot of
muito(s) bastante(s)
meng Schwëster huet elauter Speechelen am Gesiicht
3
vun elauter
vor lauter aus lauter
par pur par extrême
por puro de tanto tamanho, tal
de Chauffer ass vun elauter Middegkeet um Steier agetompt