hunn
elektrifizéiert
transitiv
elektrifizieren
électrifier
to electrify
eletrificar
d' Eisebunnsstrecke 1 goufen no an no all elektrifizéiert