Elektrokardiogrammen
Elektrokardiogramme
Elektrokardiogramm EKG
électrocardiogramme
electrocardiogram ECG
ECG eletrocardiograma
nodeems ech ouni Grond zesummegebrach war, krut ech an der Urgence en Elektrokardiogramm gemaach
EKG
Elektrokardiogramm
EKG