Elterevereenegungen
Elterevereenegunge
Elternvertretung
association des parents d'élèves
parents' association
associação de pais de alunos
d' Elterevereenegung 1 krut an der Schoul méi Matsproochrecht