hunn
ëmgeduecht
intransitiv
umdenken
changer sa façon de voir les choses
to rethink to change one's way of thinking
mudar o seu modo de ver as coisas
dës Kris huet bewisen, datt mir ëmdenke mussen