hunn
ëmdisponéiert
intransitiv
umdisponieren
changer ses dispositions changer ses projets
to change one's plans
tomar outras disposições mudar os planos
et reent, mir mussen ëmdisponéieren