Ëmdréiungen
Ëmdréiunge
Umdrehung
tour rotation
revolution rotation
volta rotação
de Ventilator mécht 300 Ëmdréiungen an der Minutt
Tour
Ëmdréiung
Tour