Emigratiounen
Emigratioune
Emigration
émigration
emigration
emigração
eng massiv Emigratioun wierkt sech op d' Demografie 1 aus
Auswanderung
Emigratioun
Auswanderung