Ëmleedungen
Ëmleedunge
Umleitung des Verkehrs
déviation de la circulation
diversion of traffic
desvio do trânsito
mir hunn eis verfuer, well eng Ëmleedung schlecht gezeechent war
wéinst deene villen Ëmleedunge si mir vill ze spéit komm
Deviatioun
Ëmleedung
Deviatioun