Empfielungen
Empfielunge
1
Empfehlung Rat
recommandation proposition
recommendation suggestion
recomendação proposta
op Empfielung vun der Buergermeeschtesch gouf dee jonke Schoulmeeschter gläich ugestallt
Recommandatioun
2
Empfehlungsschreiben
lettre de recommandation
letter of recommendation
carta de recomendação
mäi fréiere Patron huet mer eng Empfielung fir meng nei Plaz geschriwwen
1
Empfielung
Recommandatioun