hunn
ëmgeschafft
transitiv
umarbeiten
remanier corriger
to rework to revise
remodelar corrigir
dee Projet muss nach ëmgeschafft ginn