hunn
ëmgeschriwwen
transitiv
umschreiben umarbeiten
réécrire un texte, une œuvre
reescrever um texto transcrever uma obra
wann d' Theema 1 ännert, da muss d' Ried 1 ëmgeschriwwe ginn
vill bekannt Arie goufe fir Piano ëmgeschriwwen
transkribéieren