kee Pluriel
Umsetzung Verwirklichung
mise en application
implementation
execução realização
fir d' Ëmsetzung 1 vun der Direktiv hunn d' Länner 1 fënnef Joer Zäit
Applikatioun
Transpositioun
Ëmsetzung
Applikatioun
Transpositioun