umständlich
compliqué lourd, laborieux de manière compliquée
complicated elaborate complicatedly, elaborately
complicado penoso, embaraçado de maneira complicada
wat eng ëmständlech Prozedur!
sief net esou ëmständlech , 1 soss gi mer net fäerdeg!
hien huet de Witz esou ëmständlech verzielt, datt kee Mënsch huet misse laachen