hunn
ëmgewandelt
transitiv
ëmwandelen (an)
umwandeln (in)
transformer (en) convertir (en)
to convert into to commute to
transformar (em) converter (em)
dat aalt Fabricksgebai gouf an en Appartementshaus ëmgewandelt
seng Prisongsstrof ass an eng Geldstrof ëmgewandelt ginn