kee Pluriel
Umwelt Natur
environnement milieu naturel
environment nature
ambiente meio natural
eng propper Ëmwelt ass eis éischt Prioritéit!
Environnement
Natur
Ëmwelt
Environnement
Natur