Ëmweltvirschrëften
Ëmweltvirschrëfte
Umweltvorschrift
prescription environnementale
environmental regulation
disposição ambiental
dee Betrib ignoréiert systematesch all d' Ëmweltvirschrëften 1