Ëmzich
Umzug Festzug
cortège défilé
procession parade
cortejo desfile
d' Stad 1 hat fir hir Honnertjoerfeier e flotten Ëmzuch organiséiert