Singulier
weiblech
Nominativ
1
eine
une
a an
uma
op den Diech läit eng dënn Kusch Schnéi
Singulier
weiblech
Akkusativ
2
eine
une
a an
uma
ech versuergen der eng Plaz an der éischter Rei