engersäits ..., anerersäits
einerseits ..., andererseits
d'une part ..., d'autre part d'un côté ..., d'un autre côté
on the one hand ..., on the other hand
por um lado ..., por outro lado
engersäits mécht e sech de schéine Männchen, anerersäits fält en de Leit an de Réck
ech kann engersäits op meng Famill zielen, anerersäits op meng Frënn