1
englisch
anglais
English
inglês
vill juristesch Systemer berouen um englesche Recht
2
EGS
britisch
britannique
English British
britânico
wou däerf een ouni Visa mat engem englesche Pass areesen?
brittesch
2
EGS
englesch
brittesch