Engleschprofesseren
Engleschprofessere
Englischlehrer
professeur d'anglais
English teacher
professor de inglês
op Quatrième hat ech e ganz engagéierten Engleschprofesser