abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
dovu geet d' Welt 1 net ënner ! 1
si ass net ënner zekréien 1