Ënnerdeelungen
Ënnerdeelunge
Unterteilung
subdivision
subdivision
subdivisão nova divisão
bei där Andeelung ass eng weider Ënnerdeelung iwwerflësseg