hunn
ënnerdriwwen
intransitiv
untertreiben
minimiser
to play down to understate a fact, a situation, a happening
minimizar os factos
wéi ech gesot hunn, dat wier eng schlecht Saach, dunn hunn ech nach ënnerdriwwen
hien huet d' Tendenz 1 ze ënnerdreiwen