hunn
ënnerfuerdert
transitiv
unterfordern
ne pas assez solliciter intellectuellement
to under challenge to demand too little from
não solicitar o suficiente intelectualmente
et soll een d' Kanner 1 net iwwerfuerderen, awer och net ënnerfuerderen