sinn
ënnergetaucht
intransitiv
untertauchen verschwinden
s'éclipser disparaître
to slip away to keep out of sight
mergulhar desaparecer
nom Skandal ass de Politiker fir eng Zäit ënnergetaucht