unterwegs
en cours de route en chemin en route
on the way
pelo caminho a caminho
mir sinn ënnerwee an d' Vakanz 1 e puermol stoe bliwwen
meng Mamm ass ënnerwee fir an d' Stad 1
EGS de Chauffer war ze séier ënnerwee de Chauffer ass ze séier gefuer
d' Famill 1 war de ganzen Dag ënnerwee d' Famill 1 war de ganzen Dag net doheem
EGS bei eiser Duechter ass eppes ënnerwee eis Duechter erwaart e Kand