Enteegnungen
Enteegnunge
Enteignung
expropriation
expropriation
expropriação
de Proprietär vum Terrain huet sech géint d' Enteegnung 1 gewiert
Expropriatioun
Enteegnung
Expropriatioun