Entféierer
Entführer
ravisseur
kidnapper hijacker
raptor
den Entféierer huet den Ament eng Dose Kanner a senger Gewalt
Kidnapper
Entféierer
Kidnapper