sinn
entsprongen
entsprong
intransitiv
entspringen Quelle
prendre sa source
to rise to originate
nascer ter a nascente
vill Flëss entsprangen an de Bierger